Dotacje dla absolwentów

22 marca
14:53 2016

Młodzi ludzie kończący szkołę czy studia poszukują różnych możliwości rozwoju, a także sposobów sfinansowania własnych pomysłów. Często najtrudniejszym problemem w realizacji własnych planów biznesowych dla młodych osób okazuje się brak środków finansowych. W jaki sposób absolwenci szkół mogą otrzymać dofinansowanie w roku 2016?

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego stworzyło program „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie”. Program ten ma na celu wsparcie rozwoju przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy, przeciwdziałanie bezrobociu i promowanie zatrudnienia. Środki na realizację programu pochodzą z Funduszu Pracy.

Kto może skorzystać z rządowej dotacji?

Program „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie” polega na udzieleniu nisko oprocentowanej pożyczki na start biznesu. Z tego typu pomocy rządowej mogą skorzystać następujące osoby:

  • absolwenci szkół i uczelni wyższych do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego,
  • zarejestrowani w urzędzie pracy bezrobotni,
  • studenci ostatniego roku studiów wyższych (studiów I i II stopnia, jednolitych studiów magisterskich).

Warunki dotacji dla absolwentów

W roku 2016 osoby zainteresowane udziałem w programie mogą otrzymać pożyczkę o wartości do 81 339 zł, która stanowi 20-krotną wartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Pożyczka udzielona w ramach programu jest oprocentowana niskim oprocentowaniem wynoszącym 0,44% w skali roku. Oprocentowanie ustalone podczas zawierania umowy nie ulega zmianie przez cały okres finansowania. Pożyczka udzielona w ramach programu „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie” musi być spłacona w okresie do 7 lat. Karencja w spłacie kapitału obowiązuje przez okres 12 miesięcy. Zabezpieczeniem spłaty może być weksel własny pożyczkobiorcy lub poręczenie osoby fizycznej.

Jak wnioskować o dotację?

Osoby zainteresowane skorzystanie z pożyczki w ramach programu „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie” muszą złożyć wniosek zawierający opis własnego pomysłu na biznes wraz z przewidywanymi prognozami finansowymi. Wzór formularza oraz informacje na temat programu są dostępne na stronie wsparciewstarcie.bgk.pl.

Program „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie” działa już od 2013 roku. Od tego czasu na pożyczki dla młodych ludzi przeznaczono kwotę 129 mln zł. Od początku funkcjonowania programu o udzielenie pożyczki wnioskowało 3189 osób, z tego 2130 wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie i zakończone umową. Ważne jest to, że 53% pożyczkobiorców korzystających z programu stanowią osoby młode, które nie skończyły 30 roku życia. Obecnie BGK rozpatruje około 140 wniosków pożyczkowych.