Zmiany w ustawie o rencie dożywotnej będą sprzyjać emerytom

20 maja
18:16 2017

Nowelizacja ustawy o rencie dożywotniej może sprawić, że popularność tego produktu gwałtownie wzrośnie.

Renta dożywotnia do produkt finansowy dedykowany osobom starszym, posiadającym prawo własności nieruchomości. W zamian za przekazanie go, na podstawie odpowiedniej umowy, podmiot finansowy może wypłacać seniorom świadczenia, aż do momentu ich śmierci, zapewniając im w ten sposób lepsze warunki do życia. Wysokość świadczenia jest oparta w dużej mierze na wartości nieruchomości, ale też na wieku seniora.

Niestety w ustawie o rencie dożywotniej znajdowały się pewne luki, które nie gwarantowały świadczeniobiorcom odpowiedniej opieki. Dzięki nowelizacji prawa problem ten będzie rozwiązany.

Ochrona interesów seniorów

Dużym problemem dotyczącym korzystania z renty dożywotniej, a dokładniej rzecz ujmując, nawiązywania współpracy ze świadczeniodawcą, był okres między złożeniem oświadczenia o chęci skorzystania z takiego rozwiązania, a podpisaniem umowy i otrzymaniem pierwszej wypłaty świadczenia. Samo przedstawienie projektu współpracy trwało często nawet 3 tygodnie, co w wielu przypadkach mogło pogłębiać problemy finansowe seniora, nierzadko skłaniając go w następstwie do szybkiego skorzystania z mniej atrakcyjnej propozycji.

Ustawa nie regulowała kwestii okresu, jaki potencjalny świadczeniodawca miał na przedstawienie projektu, co zmieni się po nowelizacji prawa. Zgodnie z poprawką, obie strony będą mogły poddać termin zakończenia negocjacji, ustalając okres, który będzie odpowiedni dla obu stron.

Większe bezpieczeństwo

Główną zmianą w ustawie będzie jednak zapewnienie stosownej ochrony seniorom przed nieuczciwymi lub niewypłacalnymi świadczeniodawcami. Po zmianach trzymiesięczna zwłoka w wypłacie świadczeń będzie umożliwiała klientowi wypowiedzenie umowy i skorzystanie z rozwiązań oferowanych przed innych, solidniejszych świadczeniodawców.

Co więcej, ustawa będzie też zabezpieczała seniorów przed pojawieniem się sytuacji, w których dojdzie do zaniechania wypłaty świadczeń. Przede wszystkim instytucja finansowa będzie musiała funkcjonować w formie spółki akcyjnej lub europejskiej spółki akcyjnej, a jej minimalny kapitał zakładowy ustalony zostanie na 2 mln złotych. Dodatkowo sytuacja finansowa takiej spółki będzie mogła być monitorowana przez KNF, która musi też wydać stosowne zezwolenie na prowadzenie tego typu działalności.